Platba a doprava

Doprava a platba

 1. Spôsob platby
 2. a) Platba vopred
  Platbu vopred uskutočnite po potvrdení objednávky tovaru bankovým prevodom alebo vkladom na účet:

číslo účtu: 289198742/0200
BIC-SWIFT kód: SUBASKBX
IBAN: SK24 0200 0002 8919 8742
________________
Názov účtu: Two Sisters, s. r. o.

Ako variabilný symbol uveďte číslo Vašej objednávky.
–    V prípade platby prevodom na účet,  zrealizujte platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 5 kalendárnych dní.
–    Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení kúpnej ceny, teda po pripísaní celkovej sumy tovaru vrátane poplatku za prepravu na účet predávajúceho.
–   
 Ak nebude platba  pripísaná na účet do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.

 1. b) Platba pri prevzatí tovaru 
  – dobierkou
  Úhradu uskutočníte v hotovosti pri prebraní tovaru pracovníkovi, ktorý zabezpečuje doručenie. Podrobné informácie o platobných podmienkach a vrátení platby nájdete v Obchodných podmienkach.
 2. c) Osobný odber

Objednaný tovar si môžete prevziať aj osobne v obchode Two Sisters, Hlavná 1, v Trnave – každý pracovný deň v čase od 09:00 do 18:00 hod. V sobotu od 09:00 do 12:00 hod..

 1. d) Poplatky za doručenie:

Doručenie tovaru pri platbe vopred:     6,50 EUR 
Doručenie tovaru na dobierku:              5,00 EUR

 1. Doprava

Objednávky vybavujeme a odosielame každý pracovný deň. Objednaný tovar bude pripravený k odoslaniu najneskôr do dvoch pracovných dní od potvrdenia objednávky, resp. od pripísania platby na účet.

Doručujeme prostredníctvom  dopravnej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o. – UPS.
 O odoslaní tovaru budete informovaní prostredníctvom e-mailu. Je potrebné vyplniť pre doručenie takú adresu, na ktorej budete zastihnuteľný počas dňa medzi 8.00 – 18.00 hod.. V prípade, že týmto miestom bude Vaše zamestnanie, je potrebné uviesť okrem Vášho mena tiež názov a adresu firmy. Každá zásielka je poistená.

 • doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)
 • doručenie vždypriamo do Vašich rúk – domov alebo do práce
 • možnosť sledovaťcez internet, kde sa momentálne Vaša zásielka         nachádza
 •         v cene je aj poistenie balíka

Na Váš e-mail sme zaslali podacie číslo zásielky (ak Vám e-mail neprišiel,  kontaktujte nás a bude Vám číslo oznámené).

Overiť si, kde sa nachádza zásielka môžete v online  systéme UPSwww.sps-sro.sk

 1. Prevzatie tovaru od dopravcu

Spotrebiteľ je povinný dodaný tovar a pripojené doklady bezprostredne po ich prevzatí prehliadnuť a skontrolovať neporušenosť obalu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu spotrebiteľ súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že bola dodaná bez viditeľného poškodenia.

Pokiaľ príjemca zistí zjavné vady (roztrhaný balík, inak poškodený), upozorní na túto skutočnosť prepravcu, ktorý je s ním povinný spísať zápis o škode. Tento zápis je nevyhnutný k vybaveniu reklamácie. 

Spotrebiteľ má právo neúplnú alebo poškodenú zásielku neprebrať, v tomto prípade je potrebné spísať s dopravcom zápis o škode a zároveň ihneď kontaktovať odosielateľa (internetový obchod) telefonicky na číslo  +421 905 184 634 alebo e-mailom twosisters@gmail.com. Pokiaľ doporučené kroky spotrebiteľ vykoná, výrazne tak prispeje k rýchlemu vybaveniu reklamácie. Pokiaľ nie je tento postup dodržaný, nie je možné poškodené alebo chýbajúce množstvo nahradiť. 

Poznámka:
Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (porcelán, sklenené doplnky a pod) odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je. Ak k tejto nepríjemnej situácii dôjde, spíšte s dopravcom škodový zápis bezodkladne. O vzniknutom stave informujte internetový obchod prostredníctvom emailu twosisters@gmail.com alebo telefonicky +421 905 184 634.

Sledovanie zásielky

Vašu zásielku môžete sledovať:
1. Na Váš e-mail sme zaslali podacie číslo zásielky (ak Vám e-mail neprišiel, kontaktujte nás a bude Vám číslo oznámené).
2. Overiť si, kde sa nachádza zásielka môžete v online systéme UPS: www.sps-sro.sk